SKN

Studenckie Koło Naukowe

Opiekun Koła Naukowego: dr Janusz Krzysztoń

Przewodniczący Koła Naukowego:

Działalność Koła:

Przy Katedrze Medycyny Rodzinnej UJ CM od lat funkcjonuje Studenckie
Koło Naukowe dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz kształtować kompetencje i umiejętności praktyczne w zakresie medycyny rodzinnej. Koło Naukowe skupia studentów Wydziału Lekarskiego UJCM jak również studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJCM.

Zadania dydaktyczne koła realizowane są w formie cyklicznych spotkań seminaryjno-warsztatowych, przygotowywanych przez studentów pod kierownictwem Opiekuna Koła. Umiejętności praktyczne i kompetencje w dziedzinie medycyny rodzinnej studenci mogą rozwijać pełniąc dyżury towarzyszące  w praktykach lekarza rodzinnego współpracujących z Katedrą Medycyny Rodzinnej UJCM.

Zapraszamy do Koła Naukowego przy Katedrze Medycyny Rodzinnej na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/422743061186094/

Kontakt:

Dr Janusz Krzysztoń

e-mail: janusz.krzyszton@uj.edu.pl