Dietetyka

Wykłady

1. Rola zespołu lekarza rodzinnego w promocji zdrowia i profilaktyce chorób ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia. Prof. dr hab.  Adam Windak                        

2. Instytucja lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia. Prof. UJ dr hab. med. Tomasz Tomasik

 

Harmonogram Rola rodziny w żywieniu 2023/24

 

Seminaria

1. Odmienności w żywieniu w różnych okresach życia (dr Elżbieta Kryj-Radziszewska)

2. Kulturowe, środowiskowe, religijne i domowe uwarunkowania różnych modeli żywieniowych (dr Marek Oleszczyk) 

3. Nadwaga i otyłość (dr Janusz Krzysztoń)

4. Żywienie a prawidłowy rozwój psychospołeczny rodziny (dr Grzegorz Margas)

5. Fazy rozwoju rodziny (dr Janusz Krzysztoń)

6. Kształtowanie nawyków żywieniowych (dr Małgorzata Makowiec-Dyrda)

7. Żywieniowe poradnictwo indywidualne i zbiorowe w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dr Janusz Krzysztoń)

8. Żywienie w warunkach domowych w najczęstszych stanach chorobowych (dr Janusz Krzysztoń)