Jednostka

Historia

Katedra Medycyny Rodzinnej UJ CM  została utworzona zarządzeniem Rektora Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w lutym 1993 r. jako Pracownia Medycyny Rodzinnej  wchodząca w skład Katedry Gerontologii i Medycyny Rodzinnej, kierowanej przez prof. dr hab. Józefa Kocembę. We wrześniu 1993 r. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum powierzył obowiązki kierownika Pracowni prof. dr hab. Adamowi Windakowi, który funkcję tę sprawuje do dziś. Pracownia Medycyny Rodzinnej wchodziła w skład Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CMUJ kierowanej przez prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego.

W listopadzie 1993 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powierzył Pracowni Medycyny Rodzinnej zadania Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, wyznaczając obszar działania ROK obejmujący początkowo ówczesne województwa: krakowskie. tarnowskie, rzeszowskie, przemyskie, nowosądeckie i krośnieńskie, a nieco później również kieleckie. Funkcję Koordynatora ROK objął prof. dr hab. Adam Windak.

Początkowo siedziba Pracowni mieściła się gościnnie w pomieszczeniach Kliniki Geriatrii oraz Instytutu Zdrowia Publicznego, by następnie przenieść się do zaadaptowanego na ten cel, wyremontowanego i wyposażonego ze środków programu PHARE budynku przy ul. Bocheńskiej. W roku 2010 Pracownia została przekształcona w Zakład Medycyny Rodzinnej . Dziesięć lat później- w 2020 roku -Zakład został wyłączony ze struktury Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii aby stać się Katedrą.

Katedra Medycyny Rodzinnej UJ CM, jako samodzielna jednostka w strukturze organizacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM funkcjonuje od dnia 1 maja 2020 (zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu |Jagiellońskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku).