6 rok Wydziału Lekarskiego

 

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Koordynator przedmiotu na VI roku:

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska

Dr n. med. Grzegorz Margas

 

Ćwiczenia kliniczne: każdy student ma informację o miejscu odbywania zajęć na swoim koncie w USOS.

Miejsce przebierania się studentów:

Obowiązujący strój: zgodnie z zasadami „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM. 
W Praktykach Lekarza Rodzinnego dodatkowe wymogi związane z ubiorem oraz informacje dotyczące miejsca przebierania wskazuje koordynator konkretnej praktyki. 
Studenci mają obowiązek telefonicznego lub osobistego kontaktu z przydzieloną praktyką przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

Przypadek pacjenta w praktyce lekarza rodzinnego  

Prezentacja przypadku powinna zawierać następujące elementy:

– Przyczyna zgłoszenia się pacjenta do lekarza

– Wywiad i historia choroby

– Badanie fizykalne

– Diagnostyka różnicowa

– Proponowane postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

– Uzasadnienie wyboru danego przypadku

– Wartość edukacyjna 

 

Harmonogram tematów z medycyny rodzinnej w ramach przedmiotu „Repetytorium nauk klinicznych”

30.11.2024 (T-Z) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

18.12.2023 (MN) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

17.01.2024 (RS) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

29.02.2024 (G-L) – Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

05.03.2024 (CD) – Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

03.04.2024 (EF) – Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

15.04.2024 (AB) – Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

18.04.2024 (G-L) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

07.05.2024 (CD) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

27.05.2024 (AB) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

05.06.2024 (EF) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

 

Materiały z prezentacji

Repetytorium profilaktyka 2021

Repetytorium zakażenia 2023

 

Zalecana literatura

Podstawowa:

Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023 (studenci UJCM uzyskają rabat – w tym celu prosimy o kontakt na biuro@zizce.edu.pl lub 12 422 09 20)

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni „Medycyna rodzinna”. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

 

Dodatkowa:

Nowina-Konopka M. Feleszka W, Małecki Ł (red.) Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy. Medycyna Praktyczna Kraków 2018

Medycyna rodzinna. Repetytorium, red. J.B. Latkowski i W. Lukas, Wydawnictwo Lekarskie PZWL: Warszawa 2007

Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  Warszawa 2017.

Latkowski B. Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych. PZWL, Warszawa 2008

Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. Wybrane umiejętności medyczne. Aktis, Łódź 2011

Wójkowska-Mach J. (red) Antybiotykoterapia w gabinecie lekarza rodzinnego – aktualności. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2024.

Hryniewicz W,  Albrecht P,  Radzikowski A. (red.) Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Warszawa 2016

Hryniewicz W, Holecki M (red) Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Warszawa 2015

 

Lista praktyk lekarzy rodzinnych – rok 2023/24

 

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych, 31-061 Kraków, ul. Bocheńska 4 – Prof. dr hab. Adam Windak, dr Elżbieta Kryj-Radziszewska, prof dr hab. Tomasz Tomasik, dr Marek Oleszczyk, tel. 12 430 57 73

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów, 31-061 Kraków, ul. Trynitarska 4 – dr Krzysztof Studziński, tel. 12 421 32 92

 

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Janusz Krzysztoń, 30-838 Kraków, ul. Heleny 2 – dr Janusz Krzysztoń, tel. 12 657 34 78

 

NZOZ Lekarze Rodzinni – Praktyka Grupowa, 30-709 Kraków, ul. Stoczniowców 7 – dr Małgorzata Makowiec-Dyrda, tel. 12 656 14 74

 

NZOZ Lekarze Rodzinni – Praktyka Grupowa, 31-231 Kraków, ul. Bociana 4D – dr Małgorzata Makowiec-Dyrda, tel. 12 353 88 48

 

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Maria Karabuła, 30-252 Kraków, ul. Kamedulska 70 – dr Maria Karabuła, tel. 12 429  76 01

 

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Zofia Kraj, Joanna Sułowska, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 – dr Zofia Kraj, dr Joanna Sułowska, tel. 12 641 04 00

 

NZOZ „Med-All” Centrum Medyczne, 31-619 Kraków, ul. Budziszyńska 1 – dr Joanna Podkopał-Obajtek, dr Jolanta Kraśnicka-Tomasik tel. 12 641 04 54, 12 680 27 97

 

NZOZ „Ugorek” Sp. z o.o. 31-455 Kraków, ul. Ułanów 29A – dr Anna Najbar-Pabian, dr Justyna Biegańska, tel. 12 417 30 90

 

NZOZ Centrum Medyczne „Piaski Nowe” Kacper Krawczyk Sp. j. 30-693 Kraków, ul. Bochenka 16/5-6 – dr Barbara Sikora, tel. 12 443 12 64

 

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego GM – Rodzinni 30-612 Kraków, ul. Przykopy 13 – dr Tomasz Gruziel, dr Paulina Wrześniewska, tel. 12 265 00 75

 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 32-740 Łapanów 186 – dr Tomasz Korman, tel. 14 613 44 01

 

AVIAMED Sp. z o. o. Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 22, dr Anna Mostek-Snarska

 

Centrum Medyczne 4M, Kraków, ul. Krowoderska 17, dr Agata Stalmach-Przygoda

 

Poradnia Lekarzy Rodzinnych, „Borek Fałęcki” Kraków, ul. Wicherkiewicza 23, dr Izabela Bętkowska

 

Poradnia Ogólna SU Kraków, ul. Śniadeckich 10, dr hab med. Maria Fornal

 

Przychodnia Medycyna Polska, Kraków, ul. Łazarza 14, dr Rafał Idzikowski