Repetytorium Nauk Klinicznych

Harmonogram tematów z medycyny rodzinnej w ramach przedmiotu „Repetytorium nauk klinicznych”

 

 

 

Konspekty:

Najczęstsze infekcje pozaszpitalne wer. 2020

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób wer. 2020

 

Zalecana literatura

Podstawowa:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni „Medycyna rodzinna”. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

 

Dodatkowa:

Nowina-Konopka M. Feleszka W, Małecki Ł (red.) Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy. Medycyna Praktyczna Kraków 2018

Medycyna rodzinna. Repetytorium, red. J.B. Latkowski i W. Lukas, Wydawnictwo Lekarskie PZWL: Warszawa 2007

Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  Warszawa 2017.

Latkowski B. Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych. PZWL, Warszawa 2008

Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. Wybrane umiejętności medyczne. Aktis, Łódź 2011

Hryniewicz W,  Albrecht P,  Radzikowski A. (red.) Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Warszawa 2016

Hryniewicz W, Holecki M (red) Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Warszawa 2015