Działalność naukowa

Aktualnie realizowane prace badawcze:

Efekty wykorzystania systemu oceny ryzyka SCORE – przegląd systematyczny – nr K/ZDS/005672

  • PRICOV-19 – Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów POZ w okresie pandemii
  • FATMEE 2
  • Wpływ pandemii na perspektywy zawodowe młodych LR
  • Działanie niepożądane i odczyny poszczepienne po szczepieniu przeciwko COVID-19
  • LIPIDOGRAM 2015
  • Wpływ pandemii COVID-19 na nauczanie medycyny rodzinnej w Europie

Publikacje

Wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych 2021

 

2020:

Jóźwiak JJ, Studziński K, Tomasik T, Windak A, Mastej M, Catapano AL, Ray KK, Mikhailidis DP, Toth PP, Howard G, Lip GYH, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Nowak D, Skowron Ł, Kasperczyk S, Banach M; LIPIDOGRAM2015 Investigators. The prevalence of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease among primary care patients in Poland: results from the LIPIDOGRAM2015 study.Atheroscler Suppl. 2020 Dec;42:e15-e24. 

Windak A, Frese T, Hummers E, Klemenc Ketis Z, Tsukagoshi S, Vilaseca J, Vinker S, Ungan M. Academic general practice/family medicine in times of COVID-19 – Perspective of WONCA Europe. Eur J Gen Pract. 2020 Dec;26(1):182-188.

Jankowski P, Banach M, Małyszko J, Mastej M, Tykarski A, Narkiewicz K, Hoffman P, Nowicki MP, Tomasik T, Windak A, Olszanecka A, Tomaszewskil M, Motyl A, Nowak D, Skowron Ł, Beaney T, Ster AC, Xin X, Poulter NR, Jóźwiak J.May Measurement Month 2018: an analysis of blood pressure screening campaign results from Poland. Eur Heart J Suppl. 2020 Aug;22(Suppl H):H108-H111.

Nessler K, Drwiła D, Kwaśniak J, Kopeć S, Nessler M, Krztoń-Królewiecka A, Windak A. Are students at Krakow universities turning to energy-boosting dietary supplements? Ann Agric Environ Med. 2020 Jun 19;27(2):295-300.

Krztoń-Królewiecka A, Oleszczyk M, Windak A. Do Polish primary care physicians meet the expectations of their patients? An analysis of Polish QUALICOPC data. BMC Fam Pract. 2020 Jun 23;21(1):118.

de Sutter A, Llor C, Maier M, Mallen C, Tatsioni A, van Weert H, Windak A, Stoffers J; Editorial Board, Jelle Stoffers Family medicine in times of ‘COVID-19′: A generalists’ voice. Eur J Gen Pract. 2020 Dec;26(1):58-60.

Michels NRM, Scherpbier N, Karppinen H, Buchanan J, Windak A. Do you know how COVID-19 is changing general practice/family medicine education? Educ Prim Care. 2020 May 3;31(3):196-197.

Jóźwiak, J., Kasperczyk, S., Tomasik, T., Osadnik, T., Windak, A., Studziński, K., Mastej, M., Catapano, A., Ray, K. K., Mikhailidis, D. P., Toth, P. P., Howard, G., Lip, G. Y. H., Tomaszewski, M., Charchar, F. J., Sattar, N., Williams, B., MacDonald, T. M., Krzemień, P., Dobrakowski, M., Kasperczyk, A., Nowak, D., Skowron, Ł., Żak, Ż., Lewek, J., and Banach, M. (2020). Design and rationale of a nationwide screening analysis from the LIPIDOGRAM2015 and LIPIDOGEN2015 studies. Archives of Medical Science.

 

Baza opracowywana przez Bibliotekę Medyczną UJ CM:

 

2017

2016

2015

2014

2013