Działalność naukowa

Aktualnie realizowane prace badawcze:

 • PRICOV-19 – Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów POZ w okresie pandemii (A. Windak, K. Nessler, I. Paciepnik)
 • FATMEE 2 – (M. Oleszczyk, J. Krzysztoń, G. Margas, A. Windak)
 • Postawy polskich lekarzy rodzinnych wobec opieki zorientowanej na osobę pacjenta oraz czynniki wpływające na jej wdrażanie w codziennej praktyce – polskie ramię PACE GP/FP study – (K. Studziński, A. Windak)
 • Zapadalność i chorobowość rejestrowa najczęstszych chorób ostrych i przewlekłych diagnozowanych klinicznie przez lekarzy POZ w Polsce w latach 2015-2021 – analiza baz danych NFZ (I. Paciepnik, M. Oleszczyk, K. Studziński, T. Tomasik, A. Windak)
 • ERASMUS – Placebo (M. Oleszczyk)
 • LIPIDOGRAM 2015 (T. Tomasik, K. Studziński, A. Windak)
 • Wpływ pandemii COVID-19 na nauczanie medycyny rodzinnej w Europie (A. Windak/EURACT)
 • Opieka medyczna w terminalnej fazie choroby nowotworowej – badanie jakościowe (I. Bętkowska)

Publikacje

2022:

 • Nessler K, Van Poel E, Willems S, Wójtowicz E, Mann MR, Windak A. The response of primary care practices in rural and urban settings in Poland to the challenges of the COVID-19 pandemic. Ann Agric Environ Med. 2022 Dec 27;29(4):575-581
 • Windak A, Nessler K, Van Poel E, Collins C, Wójtowicz E, Murauskiene L, Hoffmann K, Willems S. Responding to COVID-19: The Suitability of Primary Care Infrastructure in 33 Countries. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 18;19(24):17015.
 • Nessler K, Grzybczak R, Nessler M, Zalewski J, Gajos G, Windak A. Associations between myeloperoxidase and paraoxonase-1 and type 2 diabetes in patients with ischemic heart disease. BMC Cardiovasc Disord. 2022 Dec 3;22(1):521.
 • Vinker S, Frese T, Hummers E, Ketiš ZK, Windak A, Petrazzuoli F, Bueno-Ortiz JM, Asenova R, Poppleton A, Méndez-Sánchez N. WONCA Europe position statement on the redefinition of fatty liver disease. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Dec;7(12):1076-1077.
 • Pachołek A, Piotrowicz K, Gąsowski J, Tomasik T. Awareness of caregivers of geriatric deficits among older people-the results of a cross-sectional study in Krakow, Poland. BMC Prim Care. 2022 Jul 26;23(1):181.
 • Collins C, Van Poel E, Šantrić Milićević M, Tripkovic K, Adler L, Bjerve Eide T, Murauskiene L, Windak A, Nessler K, Tahirbegolli B, Willems S. Practice and System Factors Impact on Infection Prevention and Control in General Practice during COVID-19 across 33 Countries: Results of the PRICOV Cross-Sectional Survey. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 26;19(13):7830
 • Collins C, Clays E, Van Poel E, Cholewa J, Tripkovic K, Nessler K, de Rouffignac S, Šantrić Milićević M, Bukumiric Z, Adler L, Ponsar C, Murauskiene L, Ožvačić Adžić Z, Windak A, Asenova R, Willems S. Distress and Wellbeing among General Practitioners in 33 Countries during COVID-19: Results from the Cross-Sectional PRICOV-19 Study to Inform Health System Interventions. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 6;19(9):5675.
 • Pachołek A, Siemaszko-Oniszczuk E, Mierzwa J, Wróbel A, Piotrowicz K, Gąsowski J, Tomasik T. Relationships between quality of life and comprehensive geriatric assessment among seniors – a cross-sectional study in Krakow, Poland. Folia Med Cracov. 2023 Apr 30;63(1):5-17.
 • Krzemień P, Kasperczyk S, Banach M, Kasperczyk A, Dobrakowski M, Tomasik T, Windak A, Mastej M, Catapano A, Ray KK, Mikhailidis DP, Toth PP, Howard G, Lip GYH, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Penson PE, Jóźwiak JJ; LIPIDOGRAM2015 Investigators. Analysis of the impact of sex and age on the variation in the prevalence of antinuclear autoantibodies in Polish population: a nationwide observational, cross-sectional study. Rheumatol Int. 2022 Feb;42(2):261-271.
 • Krzemień P, Kasperczyk S, Banach M, Kasperczyk A, Dobrakowski M, Tomasik T, Windak A, Mastej M, Catapano A, Ray KK, Mikhailidis DP, Toth PP, Howard G, Lip GY, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Penson PE, Jóźwiak JJ. Relationship Between Anti-DFS70 Autoantibodies and Oxidative Stress. Biomark Insights. 2022 Jan 30;17:11772719211066791
 •  

Wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych 2021

 

2020:

Jóźwiak JJ, Studziński K, Tomasik T, Windak A, Mastej M, Catapano AL, Ray KK, Mikhailidis DP, Toth PP, Howard G, Lip GYH, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Nowak D, Skowron Ł, Kasperczyk S, Banach M; LIPIDOGRAM2015 Investigators. The prevalence of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease among primary care patients in Poland: results from the LIPIDOGRAM2015 study.Atheroscler Suppl. 2020 Dec;42:e15-e24. 

Windak A, Frese T, Hummers E, Klemenc Ketis Z, Tsukagoshi S, Vilaseca J, Vinker S, Ungan M. Academic general practice/family medicine in times of COVID-19 – Perspective of WONCA Europe. Eur J Gen Pract. 2020 Dec;26(1):182-188.

Jankowski P, Banach M, Małyszko J, Mastej M, Tykarski A, Narkiewicz K, Hoffman P, Nowicki MP, Tomasik T, Windak A, Olszanecka A, Tomaszewskil M, Motyl A, Nowak D, Skowron Ł, Beaney T, Ster AC, Xin X, Poulter NR, Jóźwiak J.May Measurement Month 2018: an analysis of blood pressure screening campaign results from Poland. Eur Heart J Suppl. 2020 Aug;22(Suppl H):H108-H111.

Nessler K, Drwiła D, Kwaśniak J, Kopeć S, Nessler M, Krztoń-Królewiecka A, Windak A. Are students at Krakow universities turning to energy-boosting dietary supplements? Ann Agric Environ Med. 2020 Jun 19;27(2):295-300.

Krztoń-Królewiecka A, Oleszczyk M, Windak A. Do Polish primary care physicians meet the expectations of their patients? An analysis of Polish QUALICOPC data. BMC Fam Pract. 2020 Jun 23;21(1):118.

de Sutter A, Llor C, Maier M, Mallen C, Tatsioni A, van Weert H, Windak A, Stoffers J; Editorial Board, Jelle Stoffers Family medicine in times of 'COVID-19′: A generalists’ voice. Eur J Gen Pract. 2020 Dec;26(1):58-60.

Michels NRM, Scherpbier N, Karppinen H, Buchanan J, Windak A. Do you know how COVID-19 is changing general practice/family medicine education? Educ Prim Care. 2020 May 3;31(3):196-197.

Jóźwiak, J., Kasperczyk, S., Tomasik, T., Osadnik, T., Windak, A., Studziński, K., Mastej, M., Catapano, A., Ray, K. K., Mikhailidis, D. P., Toth, P. P., Howard, G., Lip, G. Y. H., Tomaszewski, M., Charchar, F. J., Sattar, N., Williams, B., MacDonald, T. M., Krzemień, P., Dobrakowski, M., Kasperczyk, A., Nowak, D., Skowron, Ł., Żak, Ż., Lewek, J., and Banach, M. (2020). Design and rationale of a nationwide screening analysis from the LIPIDOGRAM2015 and LIPIDOGEN2015 studies. Archives of Medical Science.

 

Baza opracowywana przez Bibliotekę Medyczną UJ CM:

 

2017

2016

2015

2014

2013