Polecana literatura do zajęć

Literatura zalecana do seminariów dla 4 roku Wydziału Lekarskiego

 
 
Schorzenia przewlekłe układu oddechowego 
 
 
Badanie bilansowe dzieci i młodzieży 
1. Noworodek.  Niemowlęta i małe dzieci. Dzieci w wieku szkolnym w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 109- 113.
2. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P. ABC bilansów zdrowia dziecka. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 
Czujność onkologiczna i badania przesiewowe
1. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową A. Windaka, S. Chlabicza, A. Mastalerz-Migas. Termedia 2015.
 
Systemy wsparcia w chorobie 
1. Oleszczyk M. Wymiary ciągłości opieki [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 103-4
2. Godycki-Ćwirko M.  Nierówności zdrowia [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 137-8
3. Tyszko P.  Partnerzy w opiece nad społecznością lokalną [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 139-40
4. Tyszko P.  Pomoc społeczna [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 140-1
5. Lukas W. Wartości, oczekiwania, przekonania i doświadczenia pacjentów [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 146
 
 
Profilaktyka i promocja zdrowia 
1. Profilaktyka i promocja zdrowia. W: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 40-53.
 
Ograniczenia motoryki 
1. Ból mięśniowo-szkieletowy. Ostre bóle krzyża. Rwa kulszowa. w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 173-175, 357-360.
2. Reumatologia w gabinecie lekarza POZ. PZWL Warszawa 2019. Rozdział 7. Kręgosłup. Rozdział 32 Ból krzyża.
 
Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych 
1. Choroby zakaźne. Choroby układu odpornościowego i szczepienia ochronne w: Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (red.) Pediatria 2. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa 2013, ss  962-967, 993-1007, 1029-1031, 1048-1056, 1075-1079, 1132-1133.
 
Uzależnienia
2. Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Aktualizacja 2005, Medycyna Praktyczna 2006.
3. Podręczny przewodnik leczenia uzależnienia od tytoniu dla lekarzy i pielęgniarek
Dokument GOLD (2000).
4. Jarema M. (red.) Uzależnienia i substancje psychoaktywne w praktyce lekarza POZ. PZWL, Warszawa, 2018.
5. Alter A. Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2017.
 
 
Wielochorobowość wieku podeszłego
1. Gryglewska B, Grodzicki T. Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. Tom 1-2. Gdańsk 2016
2. Broncel M, Ruxer J. Cukrzyca i zaburzenia lipidowe w gabinecie lekarza POZ. Termedia, Poznań 2017.
 
Najczęstsze choroby skóry
1. Choroby skóry. w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 639-55, 661-681.
2. Narbutt J. (red.)  Najczęstsze dermatozy w praktyce lekarza rodzinnego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019.
 
Przemoc w rodzinie 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334)
 
Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego 
1. Wallner G, Dziki A, Dąbrowski A. Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego. Lublin 2018
4. Newman A. Zrozumieć zespół jelita nadwrażliwego i dyspepsję czynnościowa. MedPharm Polska, Wrocław 2017.
 
Infekcje dróg oddechowych i moczowych
 
Opieka nad przewlekle i terminalnie chorym
1. Buczkowski K, Krajnik M. Opieka paliatywna [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 54-9
 
Zaburzenia psychiczne
1. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Próba samobójcza [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 557-9
2. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Depresja [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 560-3
4. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Zaburzenia lękowe [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 565-7
5. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Zaburzenia występujące pod postacią somatyzacji [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 568
6. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Bezsenność [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 571-4
 
Prawidłowy rozwój dziecka 
1. Noworodek.  Niemowlęta i małe dzieci. Dzieci w wieku szkolnym  w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 109- 113.
 
Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego
1. Rozdział 1 Medycyna oparta na dowodach a proces diagnostyczny. Rozdział 3 Związek między testem a punktem końcowym. W: Price C. Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. Medpharm 2010.
 
Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe 
1. Rozdział 5. Pierwsza pomoc w oparzeniach. Rozdział 6 Leczenie zachowawcze. Rozdział 8. Postępowanie z oparzonym w izbie przyjęć w: Strużyna J. Wczesne leczenie oparzeń. PZWL Warszawa 2006. 
2. Rozdział 1. Proces gojenia się ran przewlekłych. Rozdział 2. Zakażenia ran przewlekłych. Rozdział 4 Owrzodzenie żylne. w: Szewczyk MT,  Jawień A. Leczenie ran przewlekłych, PZWL Warszawa 2019 
3. Profilaktyka czynna i czynno-bierna tężca u osób po zranieniu. Profilaktyka czynno-bierna wścieklizny. Na podstawie: Program szczepień ochronnych na rok 2019
4. Rozdział IX. Urazy w: Żyluk A. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage 2016.
 
Aktualizacja: 28.11.2019