Kształcenie podyplomowe

Kursy obowiązkowe do specjalizacji z medycyny rodzinnej

Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 18-22.10.2021

Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 15-19.11.2021

 

Aktualne informacje na temat kursów znajdują się na stronach:

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram szkolenia (lekarze bez specjalizacji)

Harmonogram szkolenia (lekarze ze specjalizacją z chorób wewnętrznych)

Harmonogram szkolenia (lekarze ze specjalizacją z pediatrii)

Harmonogram szkolenia (lekarze ze specjalizacją z chirurgii lub ginekologii i położnictwa)

Zgoda na odbycie stażu

Lista obecności – lekarz rezydent

Zestawienie odbytych dyżurów

Wniosek urlopowy